Nakládání s nebezpečnými odpady

Odpady vznikají při každé práci. Pomůžeme Vám s jejich odvozem, zařazením a odbornou recyklací. Nebezpečný odpad je takový, který se vyznačuje alespoň jednou ze tří základních charakteristik – je vznětlivý, oxidující nebo žíravý. Jedná se o odpady, které představují riziko pro zdraví nebo jsou nebezpečné pro životní prostředí. Mezi nebezpečný odpad zahrnujeme vyjetý olej, znečištěné textilie, plechovky od barev, průmyslový odpad, ředidla, zářivky a další. Zajišťujeme odvoz a uložení nebezpečného odpadu na skládku. Kontejner Vám přistavíme na jakékoliv místo v Brně a jeho okolí.