Reference

Kadaňka Reference

Vodovodní přípojka - Vida centrum

Kanálové žlaby - pavilon G

Oprava fasády - zdravotní středisko

Rekonstrukce sálů pavilon E brněnské výstaviště

Rekonstrukce sociálního zařízení

Zhotovení nového přístupového chodníku

Zhotovení stravovacího stánku a okolní zpevněné plochy

Přeložení elektro kabelů, 2017

Plocha pro nový kompost a stavební práce pro Náhradní zdroj, Botanická zahrada, Brno, 2017

Oprava fasády na adrese Tomešova 6, Brno, 2017