Reference

Kadaňka Reference

Vodovodní přípojka - Vida centrum - 2018

Kanálové žlaby - pavilon G - 2018

Oprava fasády - zdravotní středisko - 2018

Rekonstrukce sálů pavilon E brněnské výstaviště - 2018

Rekonstrukce sociálního zařízení - 2018

Zhotovení nového přístupového chodníku - 2018

Zhotovení stravovacího stánku a okolní zpevněné plochy - 2018

Přeložení elektro kabelů, 2017

Plocha pro nový kompost a stavební práce pro Náhradní zdroj, Botanická zahrada, Brno, 2017

Oprava fasády na adrese Tomešova 6, Brno, 2017